O stránke "Projekt Euler"

Webová stránka tohto projektu je http://projecteuler.net

Je tam zhromaždených momentálne 368 problémov, ktoré sú aj matematické, ale pri ich riešení je dobre použiť matematické úvahy spojené s počítačovou realizáciou. Samotnou matikou by to nešlo, ale ani samotným programovaním bez uvažovania.

Problémy sú rôzneho stupňa obtiažnosti. Keď vyriešite nejaký problém, môžete si pozrieť diskúsiu k nemu, ako ho riešili ostatní, príp. čo im robilo ťažkosti. Môžete si vymeniť kľúče s priateľmi a sledovať, kto koľko a akých problémov vyriešil. Hodí sa to napr.  v školských kolektívoch :-) Pisateľ tohto článku zapája do súťaženia s deti na základke na informatickom krúžku. 

Takýchto stránok je na internete veľa, ale táto mi je obzvlášť sympatická. Asi nielen mne, je tam vyše 200 000 registrovaných používateľov, čo vyriešili aspoň jeden problém. Podrobnejšie údaje sú na horeuvedenej stránke v položke menu Statistics. Je tam napr. vidno, že zo Slovenska máme 230 riešiteľov. A že jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov je Python, ktorý mám tiež vo veľkej obľube :-)

Ak vás toto krátke rozprávanie zaujalo, choďte sa na stránku pozrieť, problémy sa dajú vidieť aj bez prihlásenia. A ak budete súťažiť, možno vás to zoberie, podobne ako mňa  :-)